skip to Main Content

AIDS Nedir?

AIDS Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

Edinilmiş İmmün Yetersizlik Sendromu

 

TANIM

AIDS (Edinilmiş immün yetersizlik sendromu), tek başına bir hastalık değildir. AIDS hastaları bağışıklık sistemlerinin ciddi şekilde baskılanmış olmasından veya yeterince çalışamamasından dolayı, her türlü enfeksiyona ve hastalığa karşı normal insanlardan daha savunmasızdırlar. Dolayısıyla, yakalanılan basit bir üst solunum yolları enfeksiyonu bile AIDS hastalarının ölümüne sebep olabilir.

 

AIDS in etkeni, İnsan İmmünyetmezlik Virüsü’dür (HIV). HIV kişiden kişiye semen, vajinal sıvılar ve kan yoluyla bulaşır. HIV, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan akyuvarların yeterli miktarda yapımını engeller. Dolayısıyla vücut, bakteri ve virüslere karşı savaşamaz hale gelir. Diğer taraftan AIDS teşhisi, ölümle eşdeğer tutulmamalıdır. Düzgün ve doğru bir bakım ve tedaviyle  AIDS hastaları da yıllarca üretken bir hayat sürebilir. Bu nedenle HIV enfeksiyonu, şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık olarak kabul edilmelidir.

 

Pek çok hastada AIDS, grip benzeri şikayetlerle başlar. Bu şikayetler, iki haftayla birkaç ay arasında devam edebilir. Başlangıçtaki şikayetlerinden sonra birkaç yıl süreyle herhangi bir şikayet görülmeyebilir. Bu sürede HIV pozitif olan kişinin  kendisine nasıl baktığı çok önemlidir. Çünkü HIV virüsü vücuda girdikten sonra önce yavaş, daha sonra ise çok hızlı şekilde çoğalır. Tam anlamıyla yerleşmiş AIDS –ciddi enfeksiyonların görülmeye başladığı zaman- HIV virüsünün vücuda girmesinden 5-10 yıl kadar ortaya çıkar.

 

AIDS ilk kez 1981 yılında ABD’de tanımlanmıştır. Fakat, teşhis edilememiş vakaların 1979 yılından beri var olduğu ve bugün dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin HIV taşıdığı düşünülmektedir.

 

 

BELİRTİ ve BULGULAR

Virüsün alınmasından klinik bulgular ortaya çıkıncaya kadar geçen kuluçka dönemi yaklaşık 2-5 yıldır. Hiçbir klinik belirtinin bulunmadığı bu dönemde kanda HIV antijeni, antikoru veya her ikisi birden bulunabilir.

 • Uzun süreli, açıklanamayan aşırı yorgunluk ve bitkinlik
 • Şişmiş lenf bezleri (kasık bölgesi dışında en az 2 bölgede ve en az 3 ay süreli)
 • 10 günden uzun süren ateş
 • 3 aydan fazla süreyle gece terlemesi
 • Açıklanamayan kilo kaybı (vücut ağırlığının %10’dan fazlası)
 • Deride veya ağız içinde, mor veya farklı renkte geçmeyen lekeler
 • Açıklanamayan, sürekli öksürük veya boğaz ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Sürekli, şiddetli ishal
 • Sık tekrar eden mantar enfeksiyonları
 • Vücutta açıklanamayan çürükler veya kolayca meydana gelen kanamalar

 

 

NEDENLERİ

AIDS’e, HIV-1 ve HIV-2 virüsleri sebep olmaktadır. HIV-2 virüsü Afrika dışında nadiren görülmektedir. Virüsün kişiden kişiye bulaşma yolları:

 • HIV taşıyıcısı kişiyle vajinal, oral veya anal seks yapılması
 • Damardan uyuşturucu kullananlarda ortak enjektör kullanımı
 • Kan ve kan ürünlerinin nakli
 • Anneden bebeğe kan yoluyla veya sütle geçiş

 

Genel kanının aksine, AIDS çok bulaşıcı bir hastalık değildir. Öpüşme yoluyla, tuvalet oturaklarıyla, dokunmayla, günlük hayatımızdaki cisim ve araçların ortak kullanımıyla, yiyeceklerle HIV virüsü bulaşmaz.

 

 

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • Kan tablosunda değişimler (lökosit, lenfosit ve trombositlerde azalma)
 • Anemi
 • Sedimentasyon hızında artış
 • Yardımcı / baskılayıcı T hücresi (helper/supressor, T4 / T8) oranında azalma (normal değer 2/1) yardımcı T hücrelerinin mutlak sayısında azalma (<400/mm3)
 • İmmünofloresans tekniği ve ELİSA yöntemiyle HIV antijenleri gösterilebilir
 • ELİSA ile kanda HIV antikoru aranması: en iyi tarama testidir. Yanlış pozitif cevap alınabileceğinden, kuşkulu vakalarda doğrulama testleri gerekir.
 • Western blot antikor testi: Virüs proteinlerine karşı antikorların gösterilmesi ve ELİSA yöntemini doğrulama testi olarak kullanılır

TEDAVİ

Henüz virüse karşı tam anlamıyla etkili bir ilaç veya koruyucu aşı geliştirilememiştir. Tüm dünyada bu yöndeki çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. Genel tedavi şekli, fırsatçı enfeksiyonların veya tümörlerin tedavisine yöneliktir. Aantiviral ilaçlar kombinasyonlar şeklinde uygulanmaktadır:

 • Zidovudine (AZT), didanosine (ddI), dideoxycytidine (ddC)
 • Proteaz inhibitörleri: Nelfinavir, ritonavir, indinavir ve saquinavir

KORUNMA – UYARILAR – ÖNLEMLER

 • Cinsel ilişki esnasında nonoxynol-9 içeren prezervatifler kullanın. Nonoxynol-9 adlı maddenin, vücudun dışındayken HIV virüsünü öldürdüğü gösterilmiştir. Tüm seks yöntemleri (oral, anal ve vajinal) esnasında prezervatif kullanılmalıdır.
 • Seks yaptığınız kişinin cinsel geçmişinden emin olun.
 • Para karşılığı seks yapan kişilerle cinsel ilişkiye girmeyin.
 • Damardan herhangi bir ilaç veya madde alıyorsanız, ortak iğne kullanmayın.
 • Az gelişmiş ülkelerde yaşıyorsanız veya bu ülkelerde seyahat yapıyorsanız, gerekli tıbbi girişimlerde kullanılabilmesi amacıyla yanınızda steril, bir kullanımlık iğneler bulundurun.
 • Kendiniz veya eşiniz yüksek risk altındaysa, her 6 ayda bir AIDS testi yaptırın.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • “Belirti ve Bulgular” bölümündeki şikayetlerden birden fazlası vasa doktora başvurun.
Back To Top