skip to Main Content

Akalazya Nedir?

Akalazya Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Kardiyospazm

TANIM

Akalazya, yemek borusunun (özofagus) genişleme ve kalınlaşması ile kendini belli eden bir hastalığıdır; yapısal bir darlık görülmez. 30-60 yaşlarında daha fazla olmak üzere her yaşta görülebilir; kadınlarda daha sıktır. Bu hastalarda yemek borusu kanseri gelişme riski fazladır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Yutma güçlüğü
 • Besinlerin ağıza geri gelmesi (regürjitasyon) sık görülür, geceleri daha fazladır; bunlar nefes borusuna kaçarak aspirasyon pnömonisine neden olabilir
 • Ağrı sık değildir; mukozada ülserasyon geliştiğinde ortaya çıkar.

NEDENLERİ

 • Yemek borusunun hareketleri (peristaltizm) azalmıştır veya yoktur.
 • Besinler yutulduğunda yemek borusu ile midenin birleştiği yerdeki büzücü kas yapısının gevşemesinde sorun vardır.
 • Bu bölgedeki sinir ağının hücreleri bozuk veya düzensizdir.
 • Asetilkolinesteraz enziminin eksikliği rol oynayabilir

TEDAVİ

 • Antigastrin etkili ilaçlar
 • Yemek borusunun genişletilmesi (bujilerle dilatasyon) denenir.
 • Cerrahi girişim: Kesin tedavi sağlar.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.
Back To Top