skip to Main Content

Akciğer Absesi Nedir?

Akciğer Absesi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Akciğer Absesi, akciğer  dokusunda gelişen bir nekroz ve erime odağıdır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Ateş, terleme ve öksürük
 • Öksürükle artan göğüs ağrısı
 • İrinli, kokusuz veya gri-yeşil, kötü kokulu balgam; soluğun kötü kokması
 • Kanlı balgam
 • Kronik abselerde anemi, kilo kaybı, çomak parmak

NEDENLERİ

 • Anaerob bakteriler
 • Bronş tıkanması (yabancı cisim, tümör)
 • Pnömoni (stafilokok, klebsiella ve diğer gram-negatif bakteriler)
 • Septik emboli

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • Kanda lökosit (artar)
 • Akciğer grafisi
 • Soluk borusundan girilerek alınan materyelin aerob ve anaerob kültürü
 • Balgam kültürü yetersizdir.
 • Balgamda aside dirençli bakteri (tüberküloz ile ayırıcı tanı)
 • Bronkoskopi, bronş tıkanmasının araştırılması ve ayrıcı tanısı yanında absenin boşaltılmasına yardımcı olabilir.

TEDAVİ

 • Absenin hastaya pozisyon verilerek boşaltılması (postüral drenaj)
 • Antibiyotik tedavisi
 • Cerrahi tedavi: İki haftalık tedaviye rağmen düşmeyen ateş, duvarı kalın ve büyük abseler, kanlı balgam cerrahi girişim gerektirir.
 • Komplikasyonlar: ampiyem, kanlı balgam, metastatik beyin absesi, bronşektazi, amiloidoz.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.

Akciğer ödemi ve akciğer embolisi hakında bilgi edinebilirsiniz.

Back To Top