skip to Main Content

Akciğer Embolisi Nedir?

Akciğer Embolisi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Akciğer embolisi, toplardamarlardan  kopan pıhtıların akciğerin atardamarlarını tıkamasıdır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Solunum güçlüğü, en belirgin semptomdur. Semptomlar, tıkanan atardamarın çapına ve infarktüs olup olmamasına bağlıdır.
 • Masif emboli (bir ana akciğer atardamarının tıkanması): Akut solunum güçlüğü, endişe hali, göğüs kemiğinin arkasında ağrı, kan basıncında düşme, şok.
 • Küçük ve yavaş gelişen emboliler: Solunum güçlüğü, solunumda hızlanma, kalp atımında hızlanma, ateş, kanlı balgam, akciğer zarında sıvı toplanması
 • Küçük tekrarlayan pulmoner embolizasyon: Eforla solunum güçlüğü dışında bulgu yoktur. Zamanla sağ kalp yetmezliği gelişir
 • Akciğer enfarktüsü: Solunum güçlüğü, öksürük, yan ağrısı, kanlı balgam

NEDENLERİ

 • Leğen ve bacak toplardamarlarında pıhtı oluşumunu kolaylaştıran etkenler, dolaylı olarak akciğer embolisinin de etkenidir.
 • Uzun süre hareketsizlik (kronik yatak istirahati, kırıklar)
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Karın içi ve ortopedi ameliyatları
 • Gebelik
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Tümör embolileri (sindirim sistemi kanserleri)
 • Yağ embolisi (uzun kemik kırıkları)

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • Akciğer grafisi tamamen normal olabilir veya akciğer embolisine özgü bulgular vardır.
 • Akciğer ventilasyon/ perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer anjiyografisi: Tanı koydurucudur.

TEDAVİ

 • Heparin tedavisi.
 • Oral antikoagülanlar.
 • Semptomatik tedavi: oksijen, ağrıya karşı morfin, kan basıncında düşmeye karşı dopamin, bronş spazmına karşı aminofilin, sağ kalp yetersizliği gelişen vakalarda küçük doz dijital ve diüretik verilir.
 • Cerrahi tedavi: Pulmoner embolektomi veya vena kava toplardamarının bağlanması

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.

Akciğer ödemi ve akciğer absesi hakında bilgi edinebilirsiniz.

Back To Top