skip to Main Content

Alkol Zehirlenmesi Nedir?

Alkol  Zehirlenmesi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Alkol  İntoksikasyonu
 • Sarhoşluk

TANIM

Alkol zehirlenmesi 2 çeşit olabilir:

Metil alkol: Eritici olarak boya endüstrisinde ve antifrizlerde kullanılır. Zehirli dozu 20-100ml civarındadır.

Etil alkol: Kandaki etil alkol düzeyi %0.02’yi geçerse sarhoşluk belirtileri başlar. Kan düzeyinin %0.5’i aşması ise ölüme yol açar.

BELİRTİ ve BULGULAR

A.    Metil alkol zehirlenmesi:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, şiddetli karın ve bel ağrısı
 • Solunum yetmezliği
 • Körlük
 • Göz bebeklerinde genişleme, ışığa cevapsızlık
 • Göz bebeğinde kızarıklık, ödem birikimi
 • Ense sertliği

B.     Etil alkol zehirlenmesi:

 • Yüzde kızarma
 • Kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme
 • Bulanık veya çift görme
 • Konuşmada ve yürümede güçlük, denge bozukluğu
 • Bulantı, kusma
 • Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı
 • Tansiyonun ve vücut sıcaklığının düşmesi
 • Göz bebeklerinde genişleme, ışığa cevapsızlık
 • Vücutta morarma
 • Kol ve bacaklarda katılık

LABORATUAR BULGULARI

 • Kandaki etil alkol düzeyinin 0.5–1.5mg/ml’den fazla olması, yasal açıdan alkol alındığının göstergesidir.
 • Kan şekerinin düşmesi
 • EKG’de kalp ritim bozukluğu, ekstra kalp atımları, T dalgasında değişiklikler

TEDAVİ

 • Midenin yıkanması
 • Hastaya sodyum bikarbonat verilmesi
 • Yüksek oranda şeker içeren çözeltiler verilmesi (%10-20 dekstroz)
 • Şokla mücadele edilmesi
 • Hastada huzursuzluk ve gerginlik varsa diazepam verilmesi (diazem ampül 10mg)
 • Damardan 250-300mg B6 vitamini verilmesi. Genellikle sarhoşluk belirtilerinin gerilemesi ve hastanın açılması yönünde yarar sağlar.
 • Metil alkol zehirlenmesinde karından yapılan diyalize gerek duyulabilir. Kanda etil alkol düzeyi 5mg/ml’den fazla ise mutlaka hemodiyaliz yapılmalıdır.

Diğer zehirlenmeler:

Mantar zehirlenmesi, bakla zehirlenmesi, besin zehirlenmesi, bakır zehirlenmesi, atropin zehirlenmesi, arsenik zehirlenmesi, bal zehirlenmesi, asitlerle zehirlenme

Back To Top