skip to Main Content

Alopesi Nedir?

Alopesi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Saç Dökülmesi
 • Kellik

TANIM

Alopesi, saç dökülmesi ya da kellik, kısmi veya tam saç yokluğudur.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Vulger tip – birden ortaya çıkar; yumuşak saçsız alanlar mevcut olup, ciltte gözenekleri genişlemiştir. Bu alanların kenarındaki saç kılları kırık, sağlıksız, ince ve renksizdir.
 • Ofiyazik tip: daha çok çocuklarda görülür. Ensede, kulak üstlerinde saçsız alan şeklinde, tedaviye cevap vermeyen peladlardır. Saçlı derinin tümünü kaplayabilir.
 • Total tip – mevcut plakların genişlemesi ve yeni plakların oluşması sonucu ortaya çıkar. Kaş, kirpik ve vücudun diğer kıllanma alanlarını da tutabilir.

NEDENLERİ

 • Konjenital-agenesia pilorum
 • Trikotilomani (saç yolma alışkanlığı)
 • Radyoterapi uygulanması, lokal entimikotik uygulanması, lokal antimikotik preparatlar, yüksek dozda A vitamini ve heparin kullanımı, kemoterapi
 • Sistemik hastalıklara bağlı difüz alopesi – ekzema, seboreik dermatit, eritrodermiler, sistemik lupus eritematosus, sifilis, tifo, pnömoni, anemi, diabet, lösemiler, tüberkülüz
 • Nedeni bilinmeyen alopesi –seboreik pitriasik alopesiler, dazlaklık
 • Sınırlı alopesiler (iz bıranlar) – yanık, yaralanmaları, favus, lupus eritemetozus, skleroderma, psödopelat, füronküloz
 • Sınırlı alopesiler (iz bırakmayanlar) –alopesia areolaris (pelad). Genellikle saçlı deride veya sakalda, yuvarlak, eşmerkezli olarak genişleyen, net sınırlı, temiz yüzeyli, tek veya çok sayıda saçsız bölgeler bulunur.
 • Stresler, genetik, immünolojik, endokrin faktörler ve infeksiyon odakları suçlanmaktadır.

TEDAVİ

 • Yatıştırıcılar
 • Vitamin tedavisi – vitamin A, B kompleks vitaminleri verilir.
 • Prednizon (alopesia areatada)
 • Lokal tedavi

KORUNMA VE ÖNLEMLER

 • A ve B kompleks vitaminleri, C vitamini, demir ve çinko yarar sağlayabilir.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Saç dökülmesi veya vücudun başka yerlerindeki tüylerin dökülmesi, altta yatan başka bir hastalığa bağlı olabilir, doktora danışınız.
 • Çocuğunuzda alopesia areata veya trikotilomani olduğundan kuşkulanıyorsanız bu durumun bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Back To Top