skip to Main Content

Amiloidoz Nedir?

Amiloidoz Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Amiloidoz, immünoglobülin hafif zincirleri (primer amiloidoz, multipl miyelom) veya amiloid A (sekonder amiloidoz, ailevi Akdeniz ateşi) yapısında bir maddenin çeşitli organlarda birikerek bu organların fonksiyonunu bozmasıyla kendini belli eden bir hastalıktır.

BELİRTİ ve BULGULAR

Tip I (primer amiloidoz)

 • Dilde büyüme
 • Kalp büyümesi ve kalp yetersizliği (Kardiyomiyopati)
 • Yutma güçlüğü
 • Karın ağrısı, ishal/kabızlık
 • Emilim bozukluğu, sindirim sisteminden kanama
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Eklem iltihabı
 • Deri lezyonları
 • Periferik nöropati
 • Kanamalar
 • Nefrotik sendrom

Tip II (sekonder amiloidoz, ailevi Akdeniz ateşine bağlı)

 • Nefrotik sendrom
 • Karaciğer ve dalak büyümesi

NEDENLERİ

 • Tüberküloz
 • Ailevi Akdeniz ateşi
 • Kronik infeksiyonlar (Lepra, kronik pyelonefrit, kronik osteomiyelit)
 • Romatolojik hastalıklar (Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriyatik artrit, Reiter sendromu, dermatomiyozit, skleroderma, Behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus
 • Ülseröz kolit
 • Multipl miyelom ve plazma hücresi hastalıkları
 • Yaşlılık
 • Hipernefrom
 • Hodgkin hastalığı

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • İdrarda protein, kanda albumin düşüklüğü (böbrek amiloidozu)
 • Böbrek, dişeti, rektum biyopsisi
 • Serum ve idrar protein elektroforezi
 • Kongo testi

TEDAVİ

 • Sistemik amiloidozun etkili bir tedavisi yoktur
 • Deri, tiroid, ve lokal amiloidozda cerrahi tedavi
 • Kronik infeksiyonun tedavisi
 • Tedavide kullanılan ilaçlar: metotreksat, klorokin, klorambusil ve dimetil sulfoksit (DMSO)

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.
Back To Top