skip to Main Content

Amipli Dizanteri Nedir?

Amipli Dizanteri Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Amebiyaz

TANIM

Amipli dizanteri entamoeba histolytica adlı amipin etken olduğu kalın barsak infeksiyonudur.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Asemptomatik infeksiyon (kist taşıyıcılığı)
 • Kramp şeklinde karın ağrıları
 • Yarı şekilli veya sulu, kötü kokulu, bazen kanlı ve müküslü, günde 5-10 kez dışkılama
 • Ateş
 • Barsak perforasyonu ve peritonit
 • Karaciğer amip absesi: barsak infeksiyonunudan birkaç gün veya yıllarca sonra ortaya çıkabilir.
 • Metastatik abseler (akciğer, beyin, kalp zarı, deri)

 TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • Dışkının mikroskopla incelenmesi
 • Sigmoidoskopi ile ülserlerin görülmesi ve ülserlerin kenarından alınan materyelde amip saptanması
 • Lavman opakla kolon radyografisi
 • Kanda lökosit artışı
 • Serolojik testler

TEDAVİ

 • Sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması
 • Ornidazol veya metronidazol
 • Tetrasiklin ve hidroksikinolinler
 • Klorokin
 • Karaciğer amip absesi: Büyük ve tek absede tedavi cerrahidir.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.

Barsak tıkanması hakkında bilgi alabilirsiniz.

Back To Top