skip to Main Content

Antidepresanlarla Zehirlenme Nedir?

Antidepresanlarla Zehirlenme Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Monoamino – oksidaz inhibitörleri, trisiklik andidepresanlar gibi ilaçların yanlışlıkla veya intihar amacıyla aşırı dozda alınmaları sonucu ortaya çıkar.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Ağız kuruması
 • Kalp atımında hızlanma, Kan basıncında düşme, ileti kusurları, ektopik vurular
 • Bulanık görme, göz bebeklerinde genişleme
 • İdrar tutukluğu, barsak felci
 • Hareketlerde azalma, vücut sıcaklığında düşme
 • Koma
 • Reflekslerde artma

TEDAVİ

 • Havayolunun açık tutularak solunumun sağlanması
 • Antikolinerjik etki nedeniyle mide boşalması geçiktiğinden, ilacın alınmasından 12 saat sonra kadar mide yıkanabilir. Aktive karbon ilacı absorbe eder
 • Metabolik asidozun düzeltilmesi/önlenmesi
 • Hipopotaseminin düzeltilmesi
 • Konvülsiyonların tedavisi için diazepam
 • Osmotik diürez ve diyaliz antidepresan ilaçlarla zehirlenmenin tedavisinde etkisizdir.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.
Back To Top