skip to Main Content

Arsenik Zehirlenmesi Nedir?

Arsenik Zehirlenmesi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Arsenik Zehirlenmesi; kurşun endüstrisinde kurşunun yanması sonucu ortaya çıkan arsenikli hidrojen gazının solunması; bazı boyalarda, fare zehirinde ve insektisitlerde bulunan arsenik tuzlarının ağız yoluyla alınması, solunması veya deriden emilmesi arsenik zehirlenmesine yol açabilir.

BELİRTİ VE BULGULAR

 • Bulantı, kusma, kusmukta sarımsak kokusu
 • Şiddetli karın ağrısı, kanlı-müküslü ishal
 • Morarma, bilinç bulanıklığı, koma
 • Solunum ve dolaşım yetmezliği ile ölüm

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • İdrarda kan ve protein çıkması
 • Arsin inhalasyonunda intravasküler hemoliz bulguları: hemoglobinüri, hemosiderinüri, serumda methemalbuminemi.
 • Böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk
 • Kronik zehirlenmede saçlarda, tırnaklarda, idrarda, dışkıda ve kusmukta arsenik saptanabilir.

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

 • Sodyum tiyosülfat veya tuzlu su ile mide yıkanır
 • Demir sülfat 10 mg ve magnesie calcinee 15 gm/ 250 ml su içinde erilitilerek mide yıkanır
 • Kalsiyum Glukonat amp. İV
 • Oksijen
 • BAL (Dicaptol amp)

Diğer zehirlenmeler:

Mantar zehirlenmesi, bakla zehirlenmesi, besin zehirlenmesi, bak谋r zehirlenmesi, atropin zehirlenmesi, arsenik zehirlenmesi, bal zehirlenmesi, asitlerle zehirlenme

Back To Top