skip to Main Content

Bel Fıtığı Nedir?

Bel Fıtığı Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Disk Hernisi
 • Disk Kayması

TANIM

Bel fıtığı, sıklıkla 50 yaş altındaki erişkin erkeklerde görülür. Hastalık tekrarlayıcı olabilir veya kronikleşebilir.

Disk iki omurga kemiği arasında, sürtünmeyi azaltan ve omurga hareketlerini kolaylaştıran sert kauçuk kıvamında bir yapıdır. Diskte meydana gelen herhangi bir hasar veya anatomik bozukluk bölgedeki sinirlere veya omuriliğe bası yapar. Sonuçta şiddetli ve vücut hareketlerini kısıtlayan bir ağrı ortaya çıkar.

Disk hasarı omurganın her hangi bir seviyesinde meydana gelebilir. Fakat fıtıkların %90’ı bel bölgesinde görülür. Bunun nedeni, beldeki disklerin travmaya daha çok maruz kalmasıdır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Akut belirtiler sıklıkla düşme, kayma veya ağır kaldırma gibi bir olaydan sonra görülür. Hasta ağrının şiddetinden dolayı ayakta duramaz.
 • Bel ağrısı bazen bir veya her iki bacağın da arkasına vurur.
 • Bu dönemde bütün hareketler çok ağrılıdır. Hareketler kısıtlanmıştır. Bel kaslarında belirgin spazm vardır. Öksürme-aksırma ile ağrı oluşur veya mevcut ağrı daha da şiddetlenir.
 • Yavaş yavaş ense ve/veya belin daha alt kısımlarında ağrı gelişmeye başlar.
 • Tek kol veya bacakta uyuşukluk, duyu kaybı; veya, bir veya her iki bacakta ilerleyici kas güçsüzlüğü.

NEDENLERİ

 • Düşme, kayma veya çok ağır bir cisim kaldırma gibi ani ve şiddetli bir travma
 • Ağır şeyleri yanlış pozisyonda kaldırmak, fiziksel güç gerektiren ağır işler yapmak, bel bölgesini fazla zorlamak gibi günlük hayattaki küçük fakat uzun süren tekrarlayıcı travmalar
 • Yaşlanmayla birlikte disklerde meydana gelen yapısal bozukluklar
 • Zayıf kas gücü ve şişmanlık

TEŞHİS YÖNTEMLERİ

 • Ayrıntılı nörolojik muayene yapılır.
 • MR veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile  fıtığın yeri ve şiddeti belirlenmeye çalışılır.

TEDAVİ

 • Sert zeminde yatak istirahati
 • Ağrı kesici, kas gevşetici ve NSAID grubu ilaçların kullanılması
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
 • Bulguların devamı, ilerlemesi ve idrar-dışkı çıkışının kontrol edilememesi durumunda cerrahi girişim
Back To Top