skip to Main Content

Akalazya Nedir?

Akalazya Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi DİĞER AD(LAR)I Kardiyospazm TANIM Akalazya, yemek borusunun (özofagus) genişleme ve kalınlaşması ile kendini belli eden bir hastalığıdır; yapısal bir darlık görülmez. 30-60 yaşlarında daha fazla olmak üzere her yaşta görülebilir; kadınlarda…

Devamı

Akciğer Embolisi Nedir?

Akciğer Embolisi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi TANIM Akciğer embolisi, toplardamarlardan  kopan pıhtıların akciğerin atardamarlarını tıkamasıdır. BELİRTİ ve BULGULAR Solunum güçlüğü, en belirgin semptomdur. Semptomlar, tıkanan atardamarın çapına ve infarktüs olup olmamasına bağlıdır. Masif emboli (bir ana…

Devamı

Anal Fissür Nedir?

Anal Fissür Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi TANIM Anal fissür, anüs kanalı mukozasının akut veya kronik ülserasyonudur. Anüs mukozasında bir adet yüzeysel çatlak meydana gelir. Anüs çıkışının hemen iç tarafında başlar ve anüs duvarı boyunca 6-18 mm…

Devamı

Anevrizma Nedir?

Anevrizma Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi TANIM Anevrizma, bir atardamar (arter) duvarının kalıcı biçimde balonlaşmasıdır. Damar duvarının zayıflamış bir bölümünde kanın yaptığı basınç sonucunda dışa doğru bir şişme meydana gelerek burada ince çeperli bir balonlaşma oluşur. Her…

Devamı

Anus İmperforatus Nedir?

Anus İmperforatus Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi TANIM Rektumun dışa açılamaması veya normalden değişik yere açılmasıdır. Üç bin doğumda bir görülür. BELİRTİ ve BULGULAR Her yenidoğanda anüs ve perine muayenesi yapılmalıdır. Kız çocuklarda vagina veya vulvadan, vestibülden…

Devamı
Back To Top