skip to Main Content

Depresyon Nedir?

Depresyon Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Ruhsal Çöküntü
 • Melankoli

TANIM ve NEDENLERİ

Depresyon, uzun süre devam eden derin üzüntü hali, çökkünlük, durgunluk, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık, konuşma ve hareketlerde yavaşlama durumunda söz konusu olabilir. Kadınların %20’sinde, erkeklerin %10’unda ve ergenlerin de %5’inde görülmektedir.

Depresif reaksiyon: Kişinin başına gelen belli bir olaydan kaynaklanır. Derin üzüntülü bir duygu hali hakimdir. Genellikle çok ciddi bir durum değildir ve geçicidir. Şikayetler şiddetli olabilir ama genellikle tedavi gerektirmez ve iki hafta ile altı ay arasında kendiliğinden iyileşir

Distimik bozukluk (kronik depresyon): Şikayetler ve şikayetlerin şiddeti depresif reaksiyona benzer ama distimik bozukluk daha uzun sürer –en az iki yıl.

Majör depresyon: Ciddi bir rahatsızlıktır. Davranış bozuklukları, hatta intihar bile görülebilir. Hastalarda sadece derin üzüntü ve çökkünlük hali değil, aynı zamanda günlük olaylara karşı ilgisizlik, aşırı yorgunluk, uyku problemleri, suçluluk ve değersizlik hissi vardır. Belli nöbet dönemleri halinde seyreder. Hastaların çoğu ilk nöbetten kurtulsa da nüks ihtimali yüksektir.

Majör depresyon genellikle kendiliğinden başlar, veya depresif reaksiyonda olduğu gibi olayı başlatan belli bir travma veya stres vardır. Hastalarda intihara teşebbüs olabileceği için mutlaka tedavi edilmelidir.

Lohusalı depresyon: Kadınların yaklaşık %10-20’si doğum sonrasında ruhsal çöküntü geçirir. Şikayetler birkaç haftadan bir yıla kadar sürebilir.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Derin üzüntü hali, pesimizm
 • Suçluluk, değersizlik, işe yaramazlık veya umutsuzluk hissi
 • Günlük olaylara ilgisizlik
 • Cinsel fonksiyonlarda azalma
 • Konsantrasyon güçlüğü, hafızada zayıflama
 • Uykusuzluk veya aşırı uyuma
 • Kilo alma veya kilo kaybı
 • Halsizlik, bitkinlik
 • İntihar etme veya ölüm düşüncesi
 • Az konuşma, yavaş hareket etme
 • Kendine güvensizlik

TEDAVİ

Hastalar mutlaka psikiyatrist kontrolü altına alınmalı ve intihar riski olanlar hastaneye yatırılmalıdır. Psikoterapi yapılır ve ilaç tedavisi verilir. İlaç tedavisinde genellikle trisiklik antidepresanlar ve lityum tuzları kullanılmaktadır.


Stres, Posttravmatik Stres Bozukluğu ve Alzheimer Hastalığı konuları ile ilgilenebilirsiniz.

Back To Top