skip to Main Content

Geniz Eti Nedir?

Geniz Eti Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Adenoid
 • Adenoid Vejetasyon

TANIM

Geniz eti, yutağın üst bölümünde, bademciklerin önünde ve arkasında bulunan lenf dokusu kütleleri olan adenoidler çocuklukta özel bir role sahiptir: Yaptıkları antikorlarla, çocuğun solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savaşmasına yardımcı olurlar. Üç ile yedi yaşları arasında adenoidler büyüyerek boğaz ve akciğereler için ek bir korunma sağlar. Sekiz yaşından sonra genellikle küçülerek ergenlik çağında neredeyse tümüyle ortadan kalkarlar.

BELİRTİ ve BULGULAR

Adernoidlerle ile ilgili sorunlar kulak, burun ve boğazda semptomlara neden olur.

 • Uyku apnesi (uyuyan çocukta gecede birkaç defa solunum durması meydana gelir)
 • Ağızdan solunum (burun tıkanıklığı)
 • Horlama (solunum yollarında daralma)
 • Genizden konuşma
 • Sinüslerden akıntı nedeniyle gündüz burun akıntısı ve gece öksürük kombinasyonu
 • Yukarıdaki semptomlarla bağlantılı olarak yineleyen kulak enfeksiyonları
 • Huysuzluk, davranış sorunları

NEDENLERİ

 • Adenoidler iltihaplandıklarında şişerek burunda ve kulaklarla boğazı birleştiren Östaki borusunda tıkanmaya neden olurlar. Bu durum solunum ve işitmede rahatsızlık yaratabilir.
 • Büyüyen adenoidler geniz eti olarak adlandırılır ve tedavi edilmediklerinde kronik sinüzite ve bazen uyku apnesine neden olurlar. Uyku apnesi olan çocuk geceleri uyurken saniyeler boyunca solunum durması görülür.
 • Kronik adenoid (geniz eti) sorunlarının nedeni yapısaldır: Adenoidler çok büydükleri için burun tıkanıklığına yol açarlar. Ancak alerji de onları şişirerek sorun yaratabilir.

TEDAVİ

 • Alerji sorunu varsa tedavi edilir.
 • Enfeksiyon için antibiyotikler verilir.
 • Semptomları giderici tedaviler uygulanır.
 • Ağır durumlarda ameliyat (adeodektomi) uygulanır.

KORUNMA VE ÖNLEMLER

 • Çocuk sigara dumanı, hava kirliliği, toz, polen ve hayvan tüyü gibi solunum yollarında duyarlığa yol açan etmenlerden uzak tutulur.
 • Tavuksuyu çorbası burun tıkanıklığını giderebilir.
 • Nemlendirici aygıtlar mukus salgısının kalınlaşmasını önleyerek çocuğun rahat nefes almasını sağlar. Nemlendirici kullanımdan önce ve sonra temizlenmelidir. Havada uygunu nem oranı elde etmek için nem ayarı olan (humidistatlı) bir nemlendirici kullanınız.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Eğer çocuğunzda uyukudayken her gece birkaç defa solunum durması oluyorsa, bu durum uyku bozukluğu nedeniyle çocukta davranış sorunlarına neden olabilir.
 • Aşırı burun tıkanıklığı nedeniyleçocuğunuzda solunum güçlüğü varsa ya da ağızdan nefes alıyorsa; bu semptomlar çocuktaki adenoidlerin burundan solunumu engellediğini gösterir.
 • Çocuğunuzda antibiyotiklere iyi yanıt vermeyen, yineleyen kulak enfeksiyonları varsa; tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları işitme kaybına neden olabilir.
Back To Top