skip to Main Content

Görme Azalması Nedir?

Görme Azalması Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Ambliyopi
 • Amoroz
 • Görme kaybı

TANIM

Görme azalması, muayenede normal bulunan bir gözün görme keskinliğinin azalmasıdır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Toksik ambliyopide hastalar görmenin bulanıklığından yakınırlar. Zayıf ışıkta yakınma çok azalır
 • Santral görme alanı kusurları saptanır
 • Daha ağır vakalarda (metil alkol, arsenik, kurşun, nitrobenzol zehirlenmeleri) hızlı ve şiddetli optik atrofi gelişir
 • Üremik amorozda başlangıç anidir, iki taraflıdır, tam görme kaybı oluşur.
 • Hipertansif retinopati

NEDENLERİ

 • Şaşılık – kayan gözün görüntüsün baskılanması sonucu
 • Büyük kırılma kusuru.
 • Yüksek hipermetropi – retinadaki imajın yetersizliği
 • Çocukta katarakt, şaşılık gibi bunun görmenin gelişmesini aksatan faktörler
 • Psikolojik faktörler
 • B12 vitaminin eksikliği olan sigara içen hastalarda (siyanid toksini elimine edilemez)
 • Etil, metil alkol zehirlenmesi
 • Kurşun zehirlenmesi
 • Tiamin eksikliği
 • Görme yollarının beyinde çaprazlandığı yerde (kiasma) bulunan lezyonlar
 • Üremi, nefrit ve eklampside normal görünen bir gözde tam görme kaybı. Akut nefritte iyileşme hızlı ve tamdır
 • Amorosis fugax- damar spazmı, migren, karotis damarı yetersizliği, papilla ödemi nedeniyle geçici görme kaybı olabilir. Birden ayağa kalkma sonucu tansiyon düşmesine bağlı olabilir

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 • Görme alanı muayenesi
 • Nedeni meydana çıkaracak sistemik araştırmalar

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

 • Altta yatan neden tedavi edilir
 • Toksinlerle oluşmuşsa uygun antidotlar verilir
 • B vitaminleri özellikle B6 B12 vitaminleri verilir
 • Vazodilatatörler
 • Tütün ambliopisinde tiamin verilir.

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.
Back To Top