skip to Main Content

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar Kaçırma Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

İdrar kaçırma, yalnızca yaşlanmaya bağlı olarak görülen bir durum değildir. Genellikle altta yatan bir neden vardır ve bu tedavi edilebilir. Doğru bir tedavi planıyla hastaların yaklaşık %70’inde tam iyileşme sağlanır.

DİĞER AD(LAR)I

 • Üriner İnkontinans

TANIM

İdrar kaçırma, mesane veya idrar yolları enfeksiyonlarına neden olabilir. Ayrıca idrarın deriyle temas etmesi sonucu tahriş veya deri enfeksiyonu görülebilir.

İdrar kaçırma kadınlarda daha sık görülür. Çünkü, boşaltım sistemi dokuları ve kasları yaş ilerledikçe ve çocuk doğurdukça zayıflar. Ayrıca, kadınların üretrası –mesaneden çıkan ve idrar atılımını sağlayan kanal- erkeklerden daha kısadır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • İstem dışı idrar kaçırma
 • İdrarı tutamama, idrar atılımını kontrol edememe
 • Öksürürken, gülerken, hapşırırken, koşarken veya başka bir fiziksel hareket yaparken idrar damlatma

NEDENLERİ

Nörolojik Faktörler:

 • Sempatik ve parasempatik sinirlerin değişik düzeylerdeki bozuklukları
 • Otonom mesane: Omurilik hasarları ile birlikte görülür. Hasta mesanesini düzensiz ve yetersiz boşaltır.
 • Refleks nörojenik mesane: Omurilik hasarı olan hastalarda mesane refleks olarak sık boşalır.
 • İnhibe olmayan nörojenik mesane: Beynin ön kısmında meydana gelen hasarlarda görülür. Mesanede kas spazmı vardır. Mesane az miktarda idrar içerdiğinde dahi boşalır.
 • Diğer nörolojik hastalıklar veya şeker hastalığına bağlı komplikasyonlar

Anatomik Faktörler:

Hastanın anatomik yapısı, karın içi basıncın birdenbire artmasına karşı koyacak güçte değildir. İstirahat sırasında üretra içi basınç, mesane içi basıncından yüksektir. Öksürme veya gülme gibi bir olay sonucu karın içi basıncın artmasıyla; mesane içi basınç, üretra basıncına eşitlenir ve idrar kaçar. Daha sıklıkla kadınlarda olur.

 • Kadınlarda üretra ve mesane boynunu tutan dokuların zayıflaması sonucu görülür.
 • Alt karın bölgesine radyoterapi uygulanmış hastalarda, alt karın cerrahisi geçirmiş olanlarda ve doğum travmasına uğramış kadınlarda görülür.
 • Boşaltım sistemi ve mesane boynu fistülleri idrar kaçırma belirtileri verebilir.
 • Çocuklarda geceleri altını ıslatma, doğumsal bozukluk veya mesane duvarının kas gücündeki zayıflama sonucu ortaya çıkabilir. Çocuk idrarını kontrol edebilmeye başladıktan sonra tekrar idrar kaçırmaya başlarsa, omurilik hasarı gibi ihtimaller düşünülmelidir.
 • Tabloya ağrılı idrar yapma, ağrılı cinsel ilişki ve idrarın damlaması gibi belirti ve bulgular eklenirse üretra divertikülü düşünülmelidir.

ÖZEL TETKİKLER

 • Mesane kapasitesinin ve idrar yaptıktan sonra mesane içinde kalan idrar hacminin ölçülmesi
 • Ürodinamik araştırmalar ve endoskopik incelemeler yapılması
 • Stres manevrası uygulanması

TEDAVİ

 • Genel hijyenik önlemlerin alınması, varsa fazla kiloların giderilmesi, belirli ve düzenli aralıklarla tuvalete giderek mesane egzersizleri yapılması, akşam ve gece sıvı alımının kısıtlanması, idrar söktürücü ilaçlardan kaçınılması, düzenli ve belirli aralıklarla dışkılama alışkanlığının edinilmesi
 • Alt karın tabanındaki kas gruplarını güçlendirmek için fizik tedavi ve egzersiz yapılması (Kegel ve biyogeribesleme egzesizleri)
 • Boşaltım sistemi enfeksiyonları için antibiyotik ve antiseptik tedavisi yapılması
 • Aşırı parasempatik uyarıya karşı antikolinerjik ilaçların kullanılması
 • Anatomik sorunlar için uygun ameliyatların yapılması
Back To Top