skip to Main Content

Kalp Krizi Nedir?

Kalp Krizi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Kalp krizi genellikle birkaç saat sürer. Kriz sırasında; nefes darlığı, baygınlık veya bulantıdan başka hiç bir şey hissedilmeyebilir. Bazı vakalarda ise hiçbir belirti yoktur. Fakat çoğu kalp krizi göğüs ağrısına neden olur. Ciddi bir krizde göğüste hissedilen ağrı, kalbi içine alan ve durmadan kuvvetlice sıkan bir yumruk gibidir. Kalp krizinde hissedilen ağrıyla, angina ağrısı birbirine çok benzer. Fakat kalp krizi ağrısı uzun süre devam ederken angina ağrısı 5 dakikadan fazla uzun sürmez.

Kalbin durmadan kan pompalayabilmesi için, kalp kası hücrelerinin yeterli miktarda oksijen alması ve beslenmesi gerekir. Kalp kaslarına iki adet ana koroner damar temiz kan götürür. Bu damarlardan biri veya damarların yan kolları tıkandığı zaman kalp kası hücreleri yeterli miktarda oksijen alamaz. Eğer bu durum uzun sürerse hücreler ölmeye başlar ve kalp krizi (enfarktüs) meydana gelir.

Kalp krizi vakalarının üçte biri hastaneye ulaşamadan ölür. Dolayısıyla geçen her dakikanın büyük önemi vardır.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Göğsün orta kısmında başlayan ve uzun süren ezici, sıkıştırıcı, yanma tarzında ağrı. Ağrı; ense, çene, omuz veya kol gibi kalpten uzak bölgelere yayılabilir.
 • Nefes darlığı, sersemlik, bulantı, titreme, terleme, nabızda zayıflama
 • Deride soğuma, morarma
 • Baygınlık

NEDENLERİ

Kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğu damar tıkanıklığı sonucu gelişen koroner arter hastalığına bağlıdır. Her ne kadar kalp krizine neden olan olaylar adım-adım kesin olarak belirlenememiş olsa da, kalp krizinin alt yapısını hazırlayan risk faktörleri çok iyi bilinmektedir. Bu risk faktörleri arasında aşağıdakiler sayılabilir.

 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
 • Yüksek serum kolesterol seviyeleri
 • Şişmanlık
 • Sigara içmek
 • Hareketten uzak yaşam tarzı
 • Stres, aşırı duygu dalgalanmaları

Ayrıca, ailesinde kalp hastalığı hikayesi olan 50 yaş üzeri erkekler de yüksek riskli grup içerisinde sayılabilir.

ÖZEL TETKİKLER

 • EKG çekilmesi
 • Kalbin ve koroner arterlerin anjiografi ve/veya radyoizotop tarama gibi görüntüleme yöntemleriyle incelenmesi
 • Ekokardiografi yapılması

TEDAVİ

Kalp krizi geçiren bir hastanın çok acil olarak hastaneye kaldırılması gerekir. Hastalar –eğer varsa- hastanelerin koroner yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilir ve en az 36 saat süreyle gözlem altında tutulur. Tedavi işlemleri arasında aşağıdakiler sayılabilir.

 • Morfin gibi güçlü ağrı kesiciler verilmesi
 • Nitrogliserin veya beta-adrenerjik blokerler gibi damar genişletici ilaçların verilmesi
 • Pıhtı oluşumunu azaltmak için aspirin verilmesi
 • Kalp krizinin ilk birkaç saatinde tedaviye alınan hastalara t-PA veya streptokinase gibi pıhtı çözücü ilaçların verilmesi
 • Anjioplasti veya koroner by-pass ameliyatları yapılması
Back To Top