skip to Main Content

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane Kanseri Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Mesane kanseri, mesanenin en iç tabakasından çıkan tümörler olup, tümü habis kabul edilir. Selim mesane tümörü yoktur. Mesane kanseri çoğunlukla yakın organlara yayılır. Mesaneyi tümüyle kaplayabilir, alt karın duvarına yayılabilir. Çoğunluğu yaşlı olan hastalarda hızlı seyreder ve nükseder. Görülme sıklığı erkekte 100 binde 25, kadında 100 binde 8kadardır.

BELİRTİ ve BULGULAR

  • İdrarda kan görülmesi (hematüri) ilk belirtidir. Ağrı olmayabilir. Hiçbir hematüri vakası nedeni aydınlatılmadan bırakılmamalıdır. Böyle bir durumda, uzman hekim tarafından “tümör yok” denilene kadar tümör varmış gibi kabul edilmelidir.
  • Ağrılı idrar yapma, idrara sık çıkma ve gece sık idrara kalkma görülebilir.
  • Tümör idrar yollarını tıkayınca; böbreklerde idrar göllenmesi, böbrek enfeksiyonu ve sistemik enfeksiyon gelişir.

NEDENLERİ

  • Bazı organik-kimyasal maddelerle temas halinde olan kişilerde daha sıktır. Örneğin anilin, naftilamin ve benzidin türevleri ile çalışanlar.

ÖZEL TETKİKLER

  • İntravenöz ürografi ve/veya sistografi çekilebilir.
  • Endoskopi cihazlarıyla mesane incelenmeli ve bu tetkikler belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

TEDAVİ

  • Esas tedavi, cerrahi ve radyoterapi-kemoterapiden oluşur.
  • Hastaların %90’ında transüretral rezeksiyon yöntemi yeterlidir. Üç ayda bir endoskopik kontrol yapılmalı, gerekirse transüretral rezeksiyon tekrarlanmalıdır.
  • Bazı vakalarda, mesanenin tamamen alınarak idrar çıkışının farklı bir yere verilmesi gerekebilir.
  • Enfeksiyon gelişen hastalara antibiyotik verilir.

Prostat kanseri ve selim prostat kanseri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Back To Top