skip to Main Content

Selim Prostat Hiperplazisi Nedir?

Selim Prostat Hiperplazisi Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • BPH
 • Selim Prostat Büyümesi
 • Prostat Hipertrofisi

Selim Prostat Hiperplazisi (Prostat), mesanenin hemen çıkışında yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir organdır. İçinden idrarı mesaneden penis ucuna kadar taşıyan idrar kanalı geçer. Temel fonksiyonu, sperm hücrelerini taşıyan semen sıvısının üretimine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra mesaneden idrar çıkışını da kontrol eder. İkili rolünden ötürü, prostat bezi hastalıklarında hem idrar yapma sorunları hem de cinsel sorunlar görülebilir. Prostat bezi fonksiyonları temel olarak testislerde üretilen testosteron hormonu tarafından düzenlenir.

TANIM

Selim Prostat Hiperplazisi, 45 yaşın üzerindeki erkeklerde %40 oranında görülür. Prostat dokusunda selim bir büyüme meydana gelir. Özellikle idrar kanalı etrafındaki prostat dokusunda aşırı büyüme söz konusudur. Prostat dokusundaki bu büyüme idrar kanalında tıkanıklığa neden olur. Tıkanıklık; idrar yolları enfeksiyonuna, mesane taşına, böbreklerde idrar göllenmesine veya böbrek yetersizliğine yol açabilir.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • İdrar yapmaya başlamada zorlanma
 • İdrar yapma sırasında idrarın duraklaması, aralıklı idrar atımı
 • İdrar atımı sonrası damlama, mesaneyi tam boşaltamama hissi
 • Sık idrara çıkma ve gecede 2-5 kezden fazla idrar yapma
 • Ender olarak idrarda kan varlığı

NEDENLERİ

Selim prostat hiperplazisinin nedenleri bilinmemektedir. Yaşın ilerlemesiyle beraber hormon seviyelerinde meydana gelen değişikliklerin ana neden olduğu düşünülmektedir.

TEŞHİS YÖNTEMLERİ

 • Makattan parmakla muayene yapılması (rektal tuşe)
 • Kanda üre ve prostatik asit fosfataz (PAP) ölçülmesi
 • İdrarın ortasından alınan örnekten kültür ve antibiyogram yapılması
 • Böbreklerin, idrar yollarının ve mesanenin ilaçlı filmlerle incelenmesi
 • Gerek görülen vakalarda endoskopi cihazlarıyla mesanenin incelenmesi
 • Mesane ve prostat bezinin ultrasonla incelenmesi

TEDAVİ

 • İdrar göllenmesi olan akut vakalarda mesane sondası uygulanarak idrar çıkışı sağlanır.
 • İdrar yolları enfeksiyonu olan vakalara antiseptikler ve uygun antibiyotikler verilir.
 • İlaç tedavisinde alfa-adrenerjik blokerler ve finasterid kullanılır.
 • Belirti ve bulguların şiddetli olduğu vakalarda ve kanser ihtimali görülen vakalarda kesin tedavi için cerrahi girişimler yapılır. Genel durumu düzeltilen hastaya sıklıkla TUR (transüretral rezeksiyon) yöntemi uygulanır.

Prostat kanseri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Back To Top