skip to Main Content

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer Hastalığı Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

TANIM

Alzheimer hastalığı, bunama, bellek kaybı (unutkanlık), günlük yaşamın gereksinimleriyle başa çıkabilme yeteneğinde azalma, algılamada, toplumsal davranışların düzenlenmesinde ve duygusal tepkilerin kontrolünde bozulma ile kendini belli eden bir hastalıktır. Geri dönüşsüz ve ilerleyici bir durumdur.

Kadın ve erkekleri eşit oranda tutar. Risk faktörleri arasında ileri yaş ve ailede Alzheimer Hastalığının bulunması yer alır. Hastaların çoğunluğu 65 yaşın üzerinde olmakla beraber, kırklı ve ellili yaşlarda da görülebilir.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Yakın olayları unutma şeklinde bellek bozukluğu
 • Muhakeme kusurları, ruhsal dengesizlik, zaman ve mekan karmaşası
 • Kişisel bakım ile ilgili bozukluklar
 • Depresyon, şiddet, hiddet halleri gibi duygulanım değişiklikleri
 • Kelime bulmada güçlük
 • Sık kullanılan eşyaların yerlerini değiştirme
 • Kişilik değişimleri

NEDENLERİ

Alzheimer hastalarında beyinde yaygın atrofi, hücre kaybı ve dejenerasyonu, protein birikimi (plak oluşumu) görülmektedir. Hastalarda  sinir hücresi kaybı dolayısıyla asetilkolin miktarı azalmaktadır. Asetilkolin beyin fonksiyonlarının çoğunda ve özellikle de belleğe ait olanlarda işlev gören bir kimyasal maddedir.19. kromozom üzerinde APOE-e4 adlı bir genin ileri yaşta başlayan (65 yaş üzeri) Alzheimer ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Yaş
 • Ailede demans öyküsü bulunması
 • Kalıtım

TEDAVİ

 • Belirtilere yönelik ilaçlar :

– Antidepresanlar

– Nöroleptikler

– Yatıştırıcı ilaçlar

– Anti-Parkinson ilaçlar

 • Kolinesteraz inhibitörleri

AH’da sinir hücresi kaybı dolayısıyla azalan asetilkolin miktarının yeniden dengelenmesini hedefleyen yeni ilaçlardır.

 • İlaç dışı tedaviler:

Temel ilkeleri, karşıdakini anlamak ve kendini ona anlatmaktır.

ALTERNATİF TIP VE DOĞAL TEDAVİ

Gingko biloba özütünün Alzheimer’in erken semptomlarını hafiflettiği öne sürülmektedir.

KORUNMA VE ÖNLEMLER

Beyin üzerindeki olumsuz etkileri bilinen serbest radikallerden korunmak önemli olabilir. Sigara ve hava kirliğinden kaçınılması, sağlıklı bir beslenme ve yaşama tarzı, düzenli egzersiz serbest radikallerin beyin üzerindeki etkilerini önleyebilir.

Back To Top