skip to Main Content

Favizm Nedir?

Favizm Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Bakla Zehirlenmesi

TANIM

Favizm, vicia fava denilen baklanın yenilmesi ile konjenital glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan bazı kişilerde ortaya çıkan hemolitik anemi tablosu.

BELİRTİ VE BULGULAR

 • Karın ağrısı, bulantı, kusma
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Sarılık
 • Akut böbrek yetmezliği

 

TANIYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

 

 • İndirekt (serbest) hiperbilirubinemi
 • Anemi
 • Retikülositoz
 • Ürobilinojenüri, hemoglobinüri
 • Serum transaminazları normal düzeydedir.
 • Eritrositlerde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz düzeyi düşüktür.

 

TEDAVİ ve ÖNLEMLER

 

 • Kan nakli
 • Kortikosteroidler
 • Periton diyalizi gerekebilir
 • Favizmi olan kişiler, bakla yemekten kaçınmalıdırlar.

 

DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Bu hastalığın belirtilerinden kuşkulanıyorsanız doktora danışınız.
Back To Top