skip to Main Content

AIDS Nedir?

AIDS Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi DİĞER AD(LAR)I Edinilmiş İmmün Yetersizlik Sendromu   TANIM AIDS (Edinilmiş immün yetersizlik sendromu), tek başına bir hastalık değildir. AIDS hastaları bağışıklık sistemlerinin ciddi şekilde baskılanmış olmasından veya yeterince çalışamamasından dolayı, her…

Devamı

Amipli Dizanteri Nedir?

Amipli Dizanteri Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi DİĞER AD(LAR)I Amebiyaz TANIM Amipli dizanteri entamoeba histolytica adlı amipin etken olduğu kalın barsak infeksiyonudur. BELİRTİ ve BULGULAR Asemptomatik infeksiyon (kist taşıyıcılığı) Kramp şeklinde karın ağrıları Yarı şekilli veya sulu,…

Devamı

Askariyaz Nedir?

Askariyaz Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi DİĞER AD(LAR)I Yuvarlak Kurt TANIM Askariyaz, ascaris lumbricoides’in neden olduğu barsak paraziti hastalığıdır. Yumurtalar çiğ sebzeler ve pis sularla vücuda girerek barsakta açılır. Kurtçuklar portal ven yoluyla karaciğere, oradan akciğere gelirler.…

Devamı

Atlet Ayağı Nedir?

Atlet Ayağı Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi DİĞER AD(LAR)I Ayak Mantarı TANIM Atlet ayağı, ayağın nemli ve sıcak ortamında, deri ve tırnaklarda bulunan keratin adlı proteinle beslenerek çoğalan dermatofit türü mantarların neden olduğu kaşıntılı bir rahatsızlıktır. BELİRTİ…

Devamı

Basilli Dizanteri Nedir?

Basilli Dizanteri Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi TANIM Basilli dizanteri, shigella türü bakterilerle meydana gelen barsak enfeksiyonudur. NEDENLERİ dysenteriae flexneri boydii sonnei BELİRTİ VE BULGULAR Kramp şeklinde karın ağrısı, tenezm Kanlı, sümüklü diyare Ateş Baş ağrısı, iştahsızlık…

Devamı

Bitlenme Nedir?

Bitlenme Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi DİĞER AD(LAR)I Pediküloz TANIM Baş bitlenmesi (pediculosis capitis), vücut bitlenmesi (pediculosis corporis), genital bitlenme (pediculosis pubis) olmak üzere üç tipi vardır. BELİRTİ ve BULGULAR Baş bitlenmesi – Saçlı deride kaşıntı, pullanma,…

Devamı
Back To Top