skip to Main Content

Parkinson Hastalığı Nedir?

Parkinson Hastalığı Tanımı, Belirti ve Bulguları, Nedenleri, Teşhis ve Tedavisi

DİĞER AD(LAR)I

 • Paralysis Agitans

TANIM

Parkinson Hastalığı, titreme, kaslarda sertlik ve reflekslerin kaybı ile kendini belli eden bir hastalıktır.

Her iki cinsiyette ve her ırkta görülür. Genellikle 50-65 yaşlar arasında başlar, bu yaş grubundakilerin yaklaşık %1’inde görülür.  Hastaların yarısında ilaç tedavisi 10 yıl süreyle başarılı olur ve önemli bir düşkünlük ortaya çıkmaz. Hastalık bazen hızlı ilerler.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Bir veya iki elde titreme;
 • Başparmak ve işaret parmağının “hap yapar” tarzda sürekli hareketi
 • Otururken ayağı kalkmada güçlük, hareketlerde yavaşlama
 • Maske yüz (göz kırpmanın kaybolması, heyecan ifadesinin kaybı)
 • Bedenin öne doğru eğilmesi
 • Hızlı ve sarsak yürüme, yürürken kol sallamanın kaybı
 • Monoton konuşma
 • Ciddi olgularda kol ve bacaklarda sertlik
 • Geç dönmede, yutma güçlükleri, ağızdan salya akması
 • Zihinsel fonksiyonlar (zeka, bellek) hastalıktan etkilenmez
 • Depresyon ve başka ruhsal sorunlar sıktır

 NEDENLERİ

 • Nedeni tam olarak bilinmemektedir.
 • Beyinde hareketli denetleyen bölgelerde hücre kaybının, bir nörotransmiter olan dopamin eksikliğine yol açmaktadır.
 • Sekonder veya semptomatik Parkinsonizm – Karbon monoksit, manganez zehirlenmesi, bazal ganglionlarda tümör, Von Economo hastalığı, bazı ilaçlar (nöroleptik veya psikotroplar), ateroskleroz (arteriyosklerotik psödoparkinsonizm), sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları veya nörosifiliz gibi nedenlere bağlı olarak gelişir

TEDAVİ

 • L-dopa (vücutta dopamine çevrilir) ile semptomlar yıllar boyunca etkin bir biçimde kontrol edilebilmektedir.
 • Antikolinerjikler tedavide uzun süre başarı ile kullanılmışlardır ve daha çok ilaca bağlı Parkinsonizmde etkilidirler
 • İlaca veya dış etmenlere bağlı olanlarda ilaç kesilir veya etmen ortadan kaldırılınca düzelme gözlenir.
 • Antidepresanlar yardımcı olabilir
 • Amantadin
 • Beyin cerrahisi
 • Fizik tedavi

ALTERNATİF TIP VE DOĞAL TEDAVİ

 • Günde 50 mg evening primose oil titremeleri azaltabilir.

 KORUNMA VE ÖNLEMLER

 • Sandalye ve kanapelerin kol dayama yerlerinin olması, hastaların oturmasını ve kalkmasını kolaylaştırır.
 • Hastalarda sık görülen düşmelerde kalın halılar koruyucudur.
 • Duvarlarda trabzan ve tutunma yerleri olması, hastaların daha güvenli hareket etmesini sağlar.

 DOKTORA BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

 • Kendinizde Parkinson belirtileri olduğundan kuşkulanıyorsanız, hastalığın erken dönemde tanımasıyla ilaçlar çok yararlı olabilir.
Back To Top